Guided dissertations


[Home] [Curriculum Vitae] [decide-model] [Books and Edited volumes] [Guided dissertations] [Links] [Professional activities] [Articles and book reviews] [Main publications] [news-related activities]

2017 Timo Septer, Goal priorities, cognition and conflict. Analyses of cognitive maps concerning organizational changes.. University of Groningen Diss., April 1, 2010, 129 pp

Promotores: Prof.dr. R.P.M. Wittek, Prof.dr. F.N. Stokman, Co-promotor: dr. J. Dijkstra

2010 Birgit Pauksztat, Speaking up in organizations. Four studies on employee voice.. University of Groningen Diss., April 1, 2010, 129 pp

Promotores: Prof.dr. R.P.M. Wittek, Prof.dr. F.N. Stokman

2008 Margreet A. Frieling, Een goede buur. ‘Joint production’ als motor voor actief burgerschap in de buurt. University of Groningen Diss., May 15, 2008 256 pp

Promotores: Prof.dr. S.M. Lindenberg, Prof.dr. F.N. Stokman

2007 Jacob Dijkstra, The effects of externalities on partner choice and payoffs in exchange networks. University of Groningen Diss., April, 2007 197 pp (cum laude)

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman, Co-promotor: dr. M.A.L.M. van Assen

2006 Stefan Thau, Workplace deviance: Four studies on employee motives and self-regulation. University of Groningen Diss., July 10, 2006 172 pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr. R.P.M. Wittek, Prof. dr. R.J. Bennett, Prof dr. F.N. Stokman

2005Ferry Koster, For the time being: Accounting for inconclusive findings concerning the effects of temporary employment relationships on socidarity behavior of employees. University of Groningen Diss., April 7, 2005 180 pp

Promotores: Prof.dr. K. Sanders, Prof.dr. W. Raub, F.N. Stokman,

2004Rita C. Smaniotto, You scratch my back and I scratch yours versus Love thy neighbour. Two proximate mechanisms of reciprocal altruism, University of Groningen Diss., November 11, 2004 218 pp

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. A.P. Buunk, Co-promotores: Dr. H. de Vos, dr. A. Flache

2004Javier Arregui, Negotiation in Legislative Decision-Making in the European Union, University of Groningen Diss., June 10, 2004 161 pp

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman. Co-promotor: dr. Robert Thomson

2002Károly Takács, Social Networks and Intergroup Conflict, University of Groningen Diss., May 30, 2002 252 pp

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. W.B.G. Liebrand. Referenten: Dr. R. Popping, Dr. A. Flache

2001Marcel A.L.M. van Assen, Essays on Actor Models in Exchange Networks and Social Dilemmas, University of Groningen Diss., June 28, 2001 217 pp. (cum laude)

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. W. Raub and Prof.dr. T.A.B. Snijders

2000Agnes Akkerman, Verdeelde vakbeweging en stakingen: Concurrentie om leden, University of Groningen Diss, May 11, 2000 270 pp.

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman. Co-promotor: dr. R.J.J. Wielers

1999Marjolein Achterkamp, Influence Strategies in Collective Decision Making. A Comparison of Two Models, University of Groningen Diss, November 30, 1999 198 pp.

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. T.A.B. Snijders


Diane Payne, Policy Making in the European Union. An Analysis of the Impact of the Reform of the Structural Funds in Ireland. University of Groningen Diss, October 7, 1999 159 pp.

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. R.J. Mokken


Corine Baarda, Politieke besluiten en boerenbeslissingen. Het draagvlak van het Mestbeleid tot 2000, University of Groningen Diss, July 8, 1999 300 pp.

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse. Referent: Dr.Ir. W.H.G.J. Hennen


Honorary Doctorate of Prof. Bruce Bueno de Mesquita, University of Groningen, June 18, 1999


Thomson, R., The Party Mandate. Election Pledges and Government Actions in the Netherlands, 1986-1998, University of Groningen Diss, May 10, 1999 254 pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. C. van der Eijk

1996Torenvlied, R., Besluiten in uitvoering. Theorieën over beleidsuitvoering modelmatig getoetst op sociale vernieuwing in drie gemeenten, University of Groningen Diss, Dec 19, 1996, 268 pp (cum laude)

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. R.J. Mokken. Co-promotor: dr. H. van Schuur


Flache, A., The Double Edge of networks. An Analysis of the Effect of Informal Networks on Cooperation in Social Dilemmas, University of Groningen Diss, Dec 19, 1996, 252 pp (cum laude)

Promotor: Prof.dr. W.B.G. Liebrand, Prof.dr. W. Raub, and Prof.dr. F.N. Stokman


Busschbach, J. van, Uit het oog, uit het hart- Stabiliteit en verandering in persoonlijke relaties, University of Groningen Diss, Sept 19, 1996, 294 pp

Promotor: prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. J. Ormel. Referent: dr. H.D.Flap

1995Leenders, R.Th.A.J., Structure and Influence. Statistical Models for the Dynamics of Actor Attributes, Network Structure and Their Interdependence, University of Groningen Diss, July 3, 1995, 252 pp

Promotor: Prof.dr. T.A.B. Snijders and Prof.dr. F.N. Stokman


Vis, J.C.P.M., Politieke Kennis en Politieke Vorming, University of Groningen Diss, April 6, 1995, 423 pp

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman. Co-promotor: dr. H. van Schuur

1994Berveling, J., Het stempel op de besluitvorming. Macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse beleidsterreinen, University of Groningen Diss, April 28, 1994, 379 pp

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. R.J. Mokken and Prof.dr. M. Herweijer

1993Zeggelink, E., Strangers into Friends. The Evolution of Friendship Networks Using an Individual Oriented Modeling Approach, University of Groningen Diss, December 20th, 201 pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. C. Hoede (UT) and Prof.dr. T.A.B. Snijders

1992Hermsen, H., Votes and Policy Preferences. Equilibria in Party Systems, University of Utrecht Diss, January 24th, 162pp

Promotores: Prof.dr. T.A.B. Snijders and Prof.dr. F.N. Stokman


Campo, J.N.F.M. à, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914, (Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Steam Navigation and State Formation in the Indonesian Archipelago 1888-1914 - in Dutch with English summary), University of Leyden Diss, April 15th, 756 pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr.mr. C. Fasseur and Prof.dr. F.N. Stokman. Referent: Prof.dr. J.R. Bruijn


Roozendaal, P.J.A.J. van, Cabinets in Multi-Party Democracies. The Effect of Dominant and Central Parties on Cabinet Composition and Durability, University of Groningen Diss. July 2nd, 250pp

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman, Prof.dr. T.A.B. Snijders and Prof.dr. R.J. Mokken


Dam, M. van, Regio zonder regie. Verschillen in effectiviteit van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, University of Utrecht Diss, November 20th, 181pp

Promotores: Prof.dr. T.A.B. Snijders, Prof.dr. F.N. Stokman, and dr. S.A.H. Denters

1991F.L.P. van Sonderen, Het meten van sociale steun (The Measurement of social support - in Dutch with English summary), University of Groningen Diss, January 24th, 242 pp

Promotores: Prof.dr. W.J.A. van den Heuvel and Prof.dr. F.N. Stokman; Referent: dr. J. Ormel


J. van der Knoop, Tussen toeschouwen en meesturen. De rol van commissarissen in en tussen grote vennootschappen (Between Supervision and Control. The role of the supervising directors in and between large companies - in Dutch with English summary), University of Groningen Diss, February, 28th, 231 pp

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman


R.S. Batenburg, Automatisering in bedrijf. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar de effecten van automatisering op de functiestructuur van bedrijven (Automation in companies. A theoretical guided empirical research on the impact of automation on job structures in companies - in Dutch with Englisch summary), University of Groningen, June 24th, 146 pp

Promotores: Prof.dr. J.L. Peschar, Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. S. Lindenberg


M.I. Broese van Groenou, Gescheiden netwerken. De relaties met vrienden en verwanten na echtscheiding (Networks after Divorce - in Dutch with English summary), University of Utrecht, Diss. February 8th, 233pp

Promotores: Prof.dr. F. Tazelaar and Prof.dr. F.N. Stokman; Co-promotor: dr. H.D. Flap


J.M.M. van den Bos, Dutch EC Policy Making. A Model-Guided Approach to Coordination and Negotiation, University of Utrecht, Diss April 26th, 260pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr. R. Wippler and Prof.dr. F.N. Stokman


P. Misdorp, Centrale begrippen in de sociale geografie. Een conceptuele analyse van Engelstalige leerboeken (Central Concepts in Human Geography: A Conceptual Analysis of English Textbooks - in Dutch with English summary), Free University Amsterdam, Diss, October 2nd, 310 pp

Promotores: Prof.dr. A.O. Kouwenhoven and Prof.dr. F.N. Stokman; Referent: Prof.dr. S. Griffioen


H.J. Smit, Consistency and Robustness of Knowledge Graphs, University of Twente, Diss October 25th, 180 pp

Promotores: Prof.dr. C. Hoede en Prof.dr. F.N. Stokman

1990Liere, C. van, Lastige leerlingen. Een empirisch onderzoek naar sociale oorzaken van probleemgedrag op basisscholen , University of Groningen, Diss September 13th, 225pp

Promotores: Prof.dr. S. Lindenberg en Prof.dr. F.N. Stokman


P.C.J. Everaers, Verhuispatronen en bevolkingsveranderingen in de middelgrote Nederlandse gemeenten, 1977-1986 (Mobility Patterns and Population Change in the Medium Sized Dutch Municipalities - in Dutch with English summary), University of Utrecht, Diss. September 5th, 287 pp

Promotores: Prof.dr. G.A. Hoekveld (RUU) and Prof.dr. F.N. Stokman

1989Vries, P.H. de,Representation of scientific texts in knowledge graphs, Groningen: Diss, December 21st, 150 pp.

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman en Prof.dr. C. Hoede (UT)

1987R.R. Bakker, Knowledge Graphs: Representation and Structuring of Scientific Knowledge, Diss. University Twente, 149pp

Promotores: Prof.dr. C. Hoede and Prof.dr. F.N. Stokman

1986A.C.M.A. Rutges, Deskundigheid of financiele controle. Een simulatie van het benoemingsbeleid van directeuren en commissarissen (Expertise or Financial Control. A simulation of the nomination process of directors -in Dutch-), Diss. University of Groningen, 161pp.

Promotor: Prof.dr. F.N. Stokman

1985Israelit Foeken-Rubenstein, Civic education in the Netherlands, Diss. University of Groningen.

Promotores: Prof.dr. J.E. Ellemers and Prof.dr. F.N. Stokman

1984R.M.H. Schaub, Barriers to effective periodontal care, Diss. University of Groningen, 282pp.

Promotores: Prof.dr. T. Pilot and Prof.dr. F.N. Stokman


W.H. van Schuur, Structure in Political Beliefs. A New Model for Stochastic Unfolding with Application to European Party Activists, Amsterdam: CT Press. Diss. University of Groningen, 305 pp (cum laude)

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. I.W. Molenaar


M. Wolters, Interspace Politics, Diss. University of Leyden, 227 pp.

Promotores: Prof.dr. H. Daalder and Prof.dr. J.P. Van de Geer; referenten: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof. H.F. Weisberg, PhD.

1983A. Boomsma, On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation) against small sample size and non-normality, Diss. University of Groningen, 228 pp.

Promotor: Prof.dr. W. Molenaar; co-referent: Prof.dr. F.N. Stokman.


R. Popping, Overeenstemmingsmaten voor nominale data(measures of agreement for nominal data -in Dutch with a summary in English-), Diss. University of Groningen, 186pp.

Promotores: Prof.dr. F.N. Stokman and Prof.dr. W. Molenaar.

1980J.W. Derksen, Tussen loopbaan en carriere. Het burgermeestersambt in Nederland (Carreers of mayors in the Netherlands -in Dutch with an English summary), The Hague: YUGA, 269 pp. Diss. University of Groningen, 269pp.

Promotor: Prof.dr. J.E. Ellemers; co-referent: Prof.dr. F.N. Stokman.

1978P.R. de Vries Robbé, Medische besluitvorming. Een aanzet tot formele geneeskunde (Medical decision making -in Dutch with an English summary), Diss. University of Groningen, 70 pp.

Promotor: Prof.dr. E. Mandema; co-promotor: Prof.dr. F.N. Stokman.


[Top]